Jumat, 13 Januari 2017

Doa dan Dzikir Yang Hendaknya Selalu Dilafalkan oleh Bunda saat hamil

Berikut ini adalah do’a yang hendaknya selalu dilafalkan ibu hamil sebanyak mungkin, terutama setelah shalat wajib ataupun shalat sunnah:

Doa Agar Dikaruniai Keluarga yang Saleh

Rabbanaa hab lanaa min azwaajina wadzurriyaatinaa qurrata a’yunin waj’a lilmutaqiina imaman

”Ya Tuhan Kami, anugerahilah kami dari isteri-isteri kami anak-cucu kami yang menyenangkan kami dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertaqwa.” (al-Furqon: 74)

Doa Ibrahim Agar Keturunannya Menjadi Ummat Yang Patuh dan Taat

Rabbanaa waj’alnaa Muslimaini laka wamin dzurriyatinaa ummatan Muslimatan laka warinaa manasikanan watub’alaina innaka antal tawaabur rahiim

”Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat haji kami, dan terimalah Taubat kami. Sesungguhnya Engkau-lah yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.” (al-Baqarah: 128)

Doa Ibrahim agar Dirinya dan Anak Cucunya Selalu Dapat Menegakkan Shalat

Rabbij’alnii muqiimash shalaati wa min dzurriyati, Rabbanaa wataqabbal du’a

”Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan shalat, Ya Tuhan Kami, perkenankanlah doaku.” (Ibrahim: 40)

Doa Ibrahim agar Dikaruniai Anak Saleh

Rabbi hablii minash shalihiiin

”Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang-orang yang saleh.” (ash-Shaaffat: 100)

Doa Istri Imran ketika Mengandung

Rabbi innii nadzartu laka maa fii bathnii muharraran fataqabbal minnii innaka anta sami’ul aliim

”Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat (di baitul Maqdis). Karena itu terimalah nazar itu dari padaku. Sesungguhnya Engkau-lah yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Ali Imron: 35)

Doa Istri Imron setelah Melahirkan (Maryam)

”Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan; dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu; dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamainya Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan Engkau daripada setan yang terkutuk.” (Ali Imron: 36)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar